Burgerlijk recht

Deze werkgroep biedt algemene ondersteuning aan particulieren, ondernemingen, financiële instellingen en openbare besturen aangaande burgerlijke materies.

 

Het kan hier gaan om voorafgaande adviesverlening en onderhandelingen, net als de begeleiding, de opmaak en de evaluatie van overeenkomsten en andere wettelijk voorgeschreven documenten.

 

Ook wordt met de nodige aandacht voor preventie en verzoening bijstand verleend in het kader van gerechtelijke procedures voor de vredegerechten, rechtbanken en hoven. Preliminaire cassatie-adviezen worden ook door deze werkgroep verschaft.

 

Aansprakelijkheidskwesties en de fiscale aspecten van uw zaak worden in nauwe samenwerking met andere werkgroepen behandeld.

Diensten

Dienstenovereenkomsten

 • bewaargeving
 • lastgeving
 • makelaarsovereenkomsten 

Genot en gebruik van eigendom

 • huur, inclusief woninghuur
 • pacht,
 • lening,
 • leasing

Overdracht van eigendom

 • koop-verkoop,
 • kanscontracten (lijfrente)
 • dading

Zakelijke rechten

 • eigendom
 • mede-eigendom (appartementsgebouw)
 • vruchtgebruik
 • gebruik
 • bewoning
 • erfdienstbaarheden
 • opstal
 • erfpacht
 • afpaling
 • burenhinder

Zekerheden

 • hypotheek
 • voorrechten
 • borgstellingen
 • bewarende en uitvoerende beslagen
 • gedwongen verkopen, ...

Quicklinks & downloads

x
Wij gebruiken Cookies op deze website om uw gebruik te vergemakkelijken. Meer informatie vind je in onze cookiepolicy en privacy policy. Door verder te surfen, gaat u hiermee akkoord. Ok