Fiscaal recht

De advocaten uit deze expertisegroep verlenen (preventief) fiscaal advies over de verschillende aspecten van directe en indirecte belastingen (personenbelasting, vennootschapsbelasting, BTW, registratierechten, douanen en accijnzen, …), eventueel in samenspraak met de boekhouder/account/fiscale consulent van de cliënten.

 

Ook staan we hen in alle deskundigheid bij op het vlak van fiscale planning, optimalisatie, rulingaanvragen en/of fiscale regularisaties.

 

Wanneer belastingplichtigen, hetzij vennootschappen of particulieren, in een geschil met de fiscale overheden zijn verwikkeld, verlenen onze advocaten hen de gepaste ondersteuning, zowel wanneer het geschil zich in de administratieve fase bevindt als wanneer het wordt beslecht voor de bevoegde rechtbanken.

Diensten

Belasting over de toegevoegde waarde (BTW)

Begeleiding bij vragen, onderzoeken (controles) en gerechtelijke procedures m.b.t. het BTW-wetboek, o.a.:

 • BTW-belastingsplichtige
 • werkingssfeer
 • maatstaf van heffing
 • tarief van de BTW
 • vrijstellingen (uitvoer, intracommunautaire leveringen,...)
 • BTW-aftrek
 • teruggaaf van BTW 

Douane en accijnzen

Begeleiding bij vragen, onderzoeken (controles) en administratieve en/of gerechtelijke procedures m.b.t. douane en accijnzen.

Fiscaal strafrecht

Dankzij een geïntegreerde aanpak via onze verschillende expertisegroepen beschikken we over een stevig kenniskapitaal voor het behandelen van inbreuken inzake fiscale en belastingfraude (fiscale valsheid in geschrifte, inbreuken op het W.I.B. en het BTW-wetboek, ...)

Fiscale regularisaties

Begeleiding van cliënten bij fiscale regularisaties (via lokale controle of via het Contactpunt regularisaties):

 • analyse van de situatie
 • opvraging van de relevante stukken bij de (buitenlandse) instellingen
 • samenstelling van een regularisatiedossier
 • indiening van een fiscaal regularisatiedossier, opvolging hiervan en evaluatie van de beslissing van het Contactpunt regularisaties

 

Inkomstenbelasting

Begeleiding bij vragen, onderzoeken (controles) en administratieve en/of gerechtelijke procedures m.b.t. het Wetboek inkomstenbelasting, o.a.:

 • personenbelasting
 • vennootschapsbelasting
 • rechtspersonenbelasting
 • belasting van niet-inwoners
 • kadastraal inkomen van onroerende goederen

Invordering van de belasting

Begeleiding bij vragen, discussies en administratieve en/of gerechtelijke procedures m.b.t. de inning van belastingen:

 • onderhandeling van betalingsfaciliteiten
 • indiening van verzoekschriften tot het bekomen van vrijstelling van intresten
 • indiening van verzoekschriften tot het bekomen van kwijtschelding van boeten
 • verzet voor de Beslagrechter en in beroep voor het Hof van Beroep
 • indiening van verzoekschriften  tot onbeperkt uitstel van tenuitvoerlegging

Lokale belasting

Begeleiding bij vragen, onderzoeken (controles) en administratieve en/of gerechtelijke procedures m.b.t. lokale belastingen, zoals de gemeentebelasting.

 

Registratierechten

Begeleiding bij vragen, onderzoeken (controles) en administratieve en/of gerechtelijke procedures m.b.t. registratierechten.

Voorafgaande beslissingen

Begeleiding van cliënten bij discussies met de Dienst Voorafgaande Belissingen inzake de aanvraag van een fiscale ruling (voorafgaande beslissingen):

 • samenstelling van een rulingdossier
 • indiening van een prefilingaanvraag en contacten met de Dienst Voorafgaande Beslissingen
 • formele indiening van een fiscale rulingaanvraag, opvolging hiervan en evaluatie van de voorafgaande beslissingen van de Dienst Voorafgaande Beslissingen

Quicklinks & downloads

x
Wij gebruiken Cookies op deze website om uw gebruik te vergemakkelijken. Meer informatie vind je in onze cookiepolicy en privacy policy. Door verder te surfen, gaat u hiermee akkoord. Ok