Handels- & economisch recht

Dagelijks worden tal van handelsovereenkomsten en –transacties gesloten. Vooraleer een handelsactiviteit te ontplooien is het aangewezen de noodzakelijke voorbereidingen te treffen om zo mogelijke geschillen te vermijden.

 

Onze advocaten binnen deze expertisegroep beschikken over de nodige deskundigheid om de juridische beslommeringen, die met uw handelsactiviteit gepaard gaan, van u over te nemen.

 

De eerste taak van een advocaat bestaat erin om latere discussies te vermijden. Net om die reden is het noodzakelijk om handelstransacties steeds te baseren op goede contracten. Wij maken ons sterk dat wij voor u deze contracten op maat kunnen aanleveren.

 

Daarnaast is het eveneens van het grootste belang om steeds algemene voorwaarden te voorzien. Ook op dit punt stellen wij de algemene voorwaarden en contractuele documentatie op die uw onderneming nodig heeft.

 

De praktijk wijst echter uit dat gerechtelijke procedures niet steeds kunnen vermeden worden. Ons team staat steeds paraat om u zowel in de rechtbank als daarbuiten bij te staan en te vertegenwoordigen.

Diensten

Algemene factuur- en verkoopvoorwaarden

Begeleiding bij het opstellen van en gerechtelijke procedures omtrent algemene factuur- en verkoopvoorwaarden.

Betalingsachterstand en invorderingen

Ons team begeleidt u bij de invordering van al uw niet betaalde vorderingen en facturen. Wij trachten geschillen in dit kader op de meest efficiënte wijze af te handelen, gaande van minnelijke invordering door middel van ingebrekestelling tot dagvaarding en het voeren van procedures.

Consumentenrecht

Het consumentenrecht regelt de handelspraktijken en de bescherming van de consument. Zowel de Europese als de nationale wetgever kende de consument aanzienlijke rechten toe. Ons team adviseert de consument net zozeer als de handelaar over hun respectieve rechten en behartigt hun belangen zowel binnen als buiten de rechtbank.

 

Handelsfondsen

Overnames en overdrachten van handelsfondsen zijn een dagdagelijkse praktijk. Onze advocaten zijn ervaren in het opstellen en nazicht van en de adviesverlening omtrent overeenkomsten met betrekking tot overdrachten van handelsfondsen. Wij begeleiden u en uw onderneming bij zowel de onderhandelingen als het sluiten van overnames en overdrachten van handelsfondsen.

Mededingingsrecht

De druk van het mededingingsrecht op Europese ondernemingen wordt steeds groter. De invloed laat zich voelen in alle deelaspecten van het handeldrijven, van het sluiten van overeenkomsten tot grensoverschrijdende handelstransacties. Onze advocaten beschikken over een uitstekende kennis van zowel het nationaal als het internationaal mededingingsrecht. Wij bieden ons cliënteel een full service met het oog op het vinden van een oplossing op maat voor alle commerciële doelen.

Overeenkomsten

Ons team geeft advies en bijstand bij de redactie van overeenkomsten, het voeren van onderhandelingen en het sluiten van contracten allerhande zoals:

 • concessieovereenkomsten
 • krediet – en leningsovereenkomsten
 • verkoopovereenkomsten
 • leasing
 • franchising
 • distributieovereenkomsten
 • pandovereenkomsten
 • dienstverlening – en managementovereenkomsten
 • borgstellingsovereenkomsten
 • licentie – en royaltyovereenkomsten
 • vertrouwelijkheidsovereenkomsten
 • intentieovereenkomsten
 • dadingen
 • agentuurovereenkomsten
 • volmachten
 • handelshuurovereenkomsten

Transportrecht

Het transport van goederen is voor veel bedrijven een essentieel onderdeel van hun economische activiteit. Transportovereenkomsten leveren echter vaak stof tot discussie tussen afzender, transporteur of bestemmeling. Onze expertisegroep handelsrecht begeleidt uw onderneming met de grootste zorgvuldigheid bij het opstellen en onderhandelen van uw vervoersovereenkomsten. Indien zich in dit kader geschillen voordoen, levert ons team u de nodige bijstand bij het minnelijk dan wel gerechtelijk afhandelen ervan.

Quicklinks & downloads

x
Wij gebruiken Cookies op deze website om uw gebruik te vergemakkelijken. Meer informatie vind je in onze cookiepolicy en privacy policy. Door verder te surfen, gaat u hiermee akkoord. Ok