Thursday 13 November 2014

Belgisch Arbitragehof voor de Sport

Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) werd in 2012 opgericht en is de gemoderniseerde opvolger van de Belgische Arbitragecommissie voor de Sport.

Deze onafhankelijke arbitrage-instantie werd opgericht met als doel geschillen in sportaangelegenheden te beslechten en wil een alternatief zijn voor het voeren van procedures voor de burgerrechtelijke rechtbanken. In dopingzaken doet zij tevens uitspraak als beroepsinstantie over de beslissingen die in eerste aanleg zijn gewezen.

De arbitrage kan als voorwerp het beroep tegen een beslissing van een sportbond hebben met dien verstande dat deze beroepsmogelijkheid in de statuten of reglementen ervan dient te zijn bepaald. Op heden voorzien bijvoorbeeld de Koninklijke Belgische Voetbalbond en de Vlaamse Basketballiga in een arbitrageprocedure bij het BAS indien alle interne procedures van de bonden doorlopen zijn.

Een arbitrageprocedure kan evenwel ook betrekking hebben op elk ander geschil in sportaangelegenheden dat de partijen in laatste aanleg door arbitrage willen beslechten. Noodzakelijk hierbij is evenwel de wil in hoofde van beide partijen om aan de arbitrage deel te nemen. Het is mogelijk eenzijdig een verzoek tot arbitrage in te dienen doch indien de andere partij hieraan niet wenst deel te nemen, kan zij hiertoe niet gedwongen worden.

De beslissingen van het BAS zijn definitief en kunnen enkel in zeer uitzonderlijke omstandigheden aangevochten worden voor de burgerlijke rechtbanken.

Deze manier van werken maakt het BAS dan ook uitermate geschikt om op relatief korte termijn een uitspraak te bekomen eveneens als zware procedurekosten te vermijden. Bovendien zijn de arbiters die in het hof zetelen, personen met een juridische achtergrond én een bijzonder affiniteit voor sport. Zij kunnen dan ook met kennis van zaken uitspraak doen over de specifieke problemen die zich in sportverenigingen kunnen voordoen.

Het BAS lijkt voorlopig dan ook de meer geschikte manier om geschillen van sportiefrechtelijke aard te beslechten en kan een juridische veldslag vermijden zodat sporters en clubs zich zo snel mogelijk weer op het sportieve kunnen concentreren.

Het departement Sportrecht van de associatie verdedigde reeds verschillende clubs, verenigingen en sporters in diverse sporttakken en voor uiteenlopende sportautoriteiten. Ook heeft dit departement een uitgebreide ervaring met het voeren van procedures voor het BAS en dit eveneens in diverse materies.

Tevens duidt huidige Who’s Who Legal, Pascal Nelissen Grade aan als een van zes Belgische sportrechtspecialisten.

Wenst u bijkomende informatie omtrent het voorgaande, aarzel dan niet ons te contacteren.

Pascal NELISSEN GRADE                                                              
Joke DECABOOTER

x
Wij gebruiken Cookies op deze website om uw gebruik te vergemakkelijken. Meer informatie vind je in onze cookiepolicy en privacy policy. Door verder te surfen, gaat u hiermee akkoord. Ok