Thursday 11 December 2014

Seminarie "Handelshuur: actuele ontwikkelingen"

Astrid Linders, spreker op het M&D seminarie "Handelshuur: actuele ontwikkelingen. Een update na de arresten van het Grondwettelijk Hof van 27/03/14 en 22/05/14."

Op woensdag 17 december, wordt in Faculty Club Leuven, volgende M&D studienamiddag gehouden, waarop Astrid Linders, junior associate van Nelissen Grade, optreedt als spreker:

HANDELSHUUR: actuele ontwikkelingen.
Een update na de arresten van het Grondwettelijk Hof van 27/03/14 en 22/05/14.

De handelshuurwet van 30 april 1951 is inmiddels ruim 60 jaar oud en werd in al die jaren slechts twee maal aangepast, m.n. enerzijds met het oog op de bescherming van de onderhuurder, en anderzijds teneinde het aantal aanvragen te verhogen tot drie termijnen van negen jaar. Het lijdt evenwel geen twijfel dat de huidige handelshuurwet verouderd is, zodat het strikte formalisme van de handelshuurwet dan ook terecht meer en meer in vraag gesteld wordt, waar vooral de handelshuurder zich voor wat betreft de specifieke vormvereisten en na te leven termijnen steeds zou moeten laten bijstaan door een jurist om niet in valkuilen te trappen.

In dezelfde lijn werden in de afgelopen jaren een aantal wetsvoorstellen ingediend waaruit de twijfel omtrent het evenwicht tussen het eigendomsbelang van de verhuurder en de belangen van de handeldrijvende huurder duidelijk blijkt. Telkens opnieuw wordt aangestuurd op een versterking van de positie van de huurder.

Niettemin blijft het Grondwettelijk Hof in haar recente arresten (27 maart 2014 en 22 mei 2014) verwijzen naar de door de wetgever aangehaalde belangen van eigenaar en huurder, dewelke in evenwicht zijn.

Tijdens deze studienamiddag zullen Astrid Linders en Luc Linders, de auteurs van het boek "Handelshuur", dat aan de deelnemers wordt overhandigd, een updatebrengen van de actuele wetgeving, rechtsleer en rechtspraak, in het bijzonder de recente arresten van het Grondwettelijk Hof.

Voor praktische info en inschrijving op het seminarie, verwijzen we u door naar de website van M&D seminars.

 

x
Wij gebruiken Cookies op deze website om uw gebruik te vergemakkelijken. Meer informatie vind je in onze cookiepolicy en privacy policy. Door verder te surfen, gaat u hiermee akkoord. Ok