Benoeming Mr. Frederiek Baudoncq tot plaatsvervangend rechter in de Rechtbank

De associatie is verheugd met de recente benoeming van Meester Frederiek Baudoncq tot plaatsvervangend rechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven. Deze benoeming sluit perfect aan bij zijn praktijkervaring in de materies van het aansprakelijkheids-, burgerlijk en strafrecht, waarvoor hij binnen de associatie mede verantwoordelijk is.