Europees Hof van Justitie verwerpt Belgisch openbaar uitleenrecht

1 juli 2011 - Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft in een arrest van 30 juni 2011 bevestigd dat de huidige Belgische leenrechtregeling niet in overeenstemming is met het Europees recht.

In 1992 had Europa beslist dat alle auteurs een vergoeding moeten krijgen voor werken die in bibliotheken uitgeleend worden. Met tien jaar vertraging en na een veroordeling van België door het Hof van Justitie was uiteindelijk in 2004 een Koninklijk Besluit (KB) opgemaakt dat bepaalde dat één euro diende te worden betaald per volwassene die lid is van een bibliotheek en een halve euro per minderjarige.

Het Hof stelt duidelijk dat die regeling indruist tegen de Europese Richtlijn van 1992 en stelt twee essentiële principes voorop die door de lidstaten moeten worden gerespecteerd bij de invoering van het vergoedingssysteem.

Vooreerst moet bij de hoogte van de door de uitleeninstellingen te betalen vergoeding rekening worden gehouden zowel met het aantal werken die ter beschikking worden gesteld als met het aantal leners die in de instelling zijn ingeschreven. Daarenboven stelt het Hof dat het bedrag van de vergoedingen geen zuiver symbolisch bedrag mag zijn.

De verschillende auteursverenigingen die zich steeds hebben gekant tegen deze vergoedingsregeling, waaronder de Vereniging van Educatieve en Wetenschappelijke Auteurs (Vewa), hebben hiermee een belangrijke overwinning behaald.

De Advocatenassociatie Nelissen Grade, die de auteursverenigingen bijstaat in hun strijd, beaamt het belang van de uitspraak van het Hof van Justitie. ‘Dat het KB in strijd is met het Europees recht betekent dat de Raad van State, die de vraag over de strijdigheid met het Europees recht heeft voorgelegd aan het Hof van Justitie, zal moeten ingaan op de vraag van Vewa om het KB nietig te verklaren. België zal dus verplicht worden om een nieuwe regeling uit te werken en rekening te houden met de principes vooropgesteld door het Hof’.

Het arrest kan u hier lezen. 

x
Wij gebruiken Cookies op deze website om uw gebruik te vergemakkelijken. Meer informatie vind je in onze cookiepolicy en privacy policy. Door verder te surfen, gaat u hiermee akkoord. Ok