Thursday 20 July 2017

DE MODERNISERING VAN HET INSOLVENTIERECHT

 

Op 13 juli 2017 werd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers de wet goedgekeurd houdende “invoeging van het Boek XX "Insolventie van ondernemingen", in het Wetboek van economisch recht., en houdende invoeging van de definities eigen aan boek XX, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek XX, in boek I van het Wetboek van economisch recht” (het volledig wetgevingsdossier kan men op deze link raadplegen). Met deze invoering wordt volgens de memorie van toelichting onder meer de centralisatie, de modernisering en de aanpassing aan de economische realiteit beoogd.

 

Ten gevolge van deze nieuwe wet, wordt een nieuw boek XX gecreëerd in het Wetboek van Economisch Recht, terwijl de Faillissementswet d.d. 8 augustus 1997 en de wet betreffende de continuïteit van ondernemingen d.d. 31 januari 2009 worden opgeheven.

 

Naast de verplaatsing van de oude wetgeving naar het Wetboek van Economisch Recht, zal het nieuwe boek XX echter ook (langverwachte) veranderingen in de praktijk met zich meebrengen. Zo wordt het toepassingsgebied van de gerechtelijke reorganisatie en het faillissement voortaan gelijkgesteld en verruimd : waar men voorheen enkel als koopman het faillissement kon aanvragen, zal dit door het nieuwe boek XX kunnen gebeuren door alle ondernemingen.

 

Aldus kunnen failliet verklaard worden en/of een gerechtelijke reorganisatie aanvragen :

- Iedere natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent;

- Iedere rechtspersoon;

- Iedere andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid.

 

Worden evenwel niet als onderneming aangemerkt : de publiekrechtelijke rechtspersonen, de federale staat en deelstaten en iedere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid die geen uitkeringsoogmerk heeft en die ook in feite geen uitkeringen verricht aan haar leden of aan personen die een beslissende invloed op het beleid van de organisatie.

 

Ten slotte zijn ook allerhande bepalingen gewijzigd met variërende belangrijkheid van gevolgen (bijvoorbeeld het bijbrengen van exploten van bevel en uitvoerende roerende en onroerende beslagen als ontvankelijkheidsvereiste van het verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie of de hernoeming van de kamer voor handelsonderzoek in de kamer voor ondernemingen in moeilijkheden). Wordt ongetwijfeld vervolgd.

x
Wij gebruiken Cookies op deze website om uw gebruik te vergemakkelijken. Meer informatie vind je in onze cookiepolicy en privacy policy. Door verder te surfen, gaat u hiermee akkoord. Ok