Monday 05 December 2011

De toekomst is aan alternatieve geschillenbeslechting

Geschillen zijn van alle tijden en onoverkomelijk in een samenleving. Klassiek worden ze beslecht door rechtbanken, maar dat lijkt de laatste decennia (vooral zakelijk) meerdere nadelen te hebben, met gradueel verlies aan populariteit tot gevolg.

Alternatieve geschillenbemiddeling wordt dus alsmaar belangrijker, maar wat is dit juist ?

Het volledige artikel over ADR (Alternative Dispute Resolution) kan u hier lezen.