In de kijker: Vermogensplanning

Inherent aan de hype is dat daaromtrent een aantal misvattingen bestaan. Aldus leven velen in de verkeerde veronderstelling dat een vermogensplanning enkel nuttig is voor grootverdieners en grote vermogens. Integendeel, alleenstaanden en gehuwd of ongehuwd samenwonenden met een eerder bescheiden vermogen zijn evenzeer beschermingswaard. Ook deze mensen, die vaak beschikken over geldbeleggingen, verzekeringsproducten en een eigen huis of zelfs een vakantiewoning, hebben het grootste belang bij een optimale regeling van hun vermogen tijdens hun leven en na hun overlijden. Voor de opportuniteit van een vermogensplanning bestaat derhalve geen drempel: waar het een absolute noodzaak is voor de grote vermogens, is het ook een zeer nuttig instrument ter bescherming van kleinere vermogens.

Teneinde aan de massa’s praktische vragen van onze cliënten inzake de organisatie en overdracht van vermogens zowel tijdens het leven als na het overlijden tegemoet te komen, heeft onze associatie dan ook het genoegen de oprichting van een praktijkgroep ‘vermogensplanning’ aan te kondigen. Het betreft een interdisciplinaire praktijkgroep, waarin de diverse facetten van zowel privaatrecht (zoals huwelijkscontracten, schenkingen, testamenten) als vennootschapsrecht (onder meer holding, stichting, maatschap) en fiscaal recht (onder andere vruchtgebruik, erfpacht, opstal) aan bod komen. Mr. Joris De Roo zal de coördinatie verzekeren van de praktijkgroep waarvan mr. Jan Stijns en Alexis Lefebvre ook deel uitmaken.

In het kader van deze praktijkgroep wordt een ‘all in’-behandeling nagestreefd: vanuit de zorg voor de precieze wil van de cliënt, worden niet alleen adviezen op maat en met oog voor duurzame en desgewenst flexibele oplossingen verstrekt, doch wordt tevens bijstand verleend naar aanleiding van het stellen van eventuele rechtshandelingen (zoals opmaak van testament, oprichting van vennootschap, aangifte van successie) en bij contacten met andere actoren terzake (bank- en verzekeringsinstellingen, notarissen en de fiscus) en worden uw belangen eveneens behartigd in het kader van zich eventueel opdringende gerechtelijke procedures.

Teneinde een optimale dienstverlening te waarborgen en met een perfecte kennis van zaken de gepaste initiatieven te nemen, worden een uitgebreide en voorafgaande bespreking, een volledige transparantie (ook met betrekking tot de kosten en erelonen) en een voortdurende beschikbaarheid hoog in het vaandel gedragen.

Voor meer informatie kunt U ons steeds contacteren per telefoon (016/22.24.73), e-mail (ng@nelissengrade.com).

x
Wij gebruiken Cookies op deze website om uw gebruik te vergemakkelijken. Meer informatie vind je in onze cookiepolicy en privacy policy. Door verder te surfen, gaat u hiermee akkoord. Ok