Tuesday 21 August 2012

NG legt een (tijd)bom onder indeling van Belgische voetbalreeksen

Zondagse traditie op Radio 1: de nationale voetbaluitslagen om kwart voor zes. 4e Nationale B, Charleroi FC Lyra TSV 2-1, klinkt het op 1 april 2012 door de radio.

Zelfs de meest fervente voetballiefhebber kon toen nog niet vermoeden dat deze wedstrijd misschien wel een nieuwe mijlpaal in de vaderlandse voetbalgeschiedenis zou kunnen betekenen.

Tot de uitslag van die wedstrijd naderhand werd omgezet in een 0-5 forfaitzege voor Lyra TSV wegens de opstelling door Charleroi FC van een geschorste speler en … later bleek dat die schorsing onterecht werd opgelegd. Op het eerste zicht nog geen schokkend voetbalnieuws, ware het niet dat Lyra TSV zich mede dankzij die drie punten wist te handhaven in bevordering, terwijl Katelijne FC ook daardoor de eindronde miste en rechtstreeks degradeerde naar eerste provinciale.

Katelijne FC bleef echter niet bij de pakken zitten, nam advocatenassociatie Nelissen Grade onder de arm en bereikte na een ware procedureslag een opmerkelijk rechtsherstel op grond van een kennelijk baanbrekende motivering en met mogelijks zeer verreikende gevolgen.

Het Beroepscomité ad hoc van de Koninklijk Belgische Voetbalbond besliste op 14 augustus 2012 namelijk niet alleen tot de vrijspraak van Charleroi FC voor het opstellen van de speler in kwestie. Bovendien worden zowel Katelijne FC als Lyra TSV aldus in hun rechten hersteld dat het Uitvoerend Comité wordt opgedragen de 4e Nationale B zodanig samen te stellen dat beide voormelde clubs daarin ook in het seizoen 2012-2013 kunnen aantreden.

Ondanks de recente datum ervan, staat nu reeds vast dat deze verregaande uitspraak een zeer belangrijk precedent kan worden. Niet enkel springt de wijze van rechtsherstel voor Katelijne FC in het oog, met name het behoud met vrijstelling van de eindronde, tot het spelen waarvan ze anders wel verplicht was geworden. Bovendien is essentieel dat die beslissing exclusief steunt op de principiële en algemene stelling dat andere clubs niet mogen worden benadeeld door de uitspraak over feiten ten laste gelegd aan (een speler van) een bepaalde club.

De eerste gevolgen van die uitspraak laten zich reeds voelen: nauwelijks een week voor de start van de competitie dienen de reeksindeling van 4e Nationale B en de kalender nog te worden bijgeschaafd, terwijl meerdere provinciale clubs, die leken te profiteren van de degradatie van Katelijne FC, zich intussen benadeeld achten en zich roeren. De uitspraak van 14 augustus 2012 zou dus op korte termijn mogelijks nog een staartje kunnen krijgen.

Op langere termijn zou met die beslissing wel eens de doos van Pandora kunnen geopend zijn: de vraag rijst of zich door de veranderde reeksindelingen en kalenders benadeeld voelende clubs, hun penningmeesters en sponsors of zelfs de omwille van de aan te passen reeksindeling al dan niet getransfereerde spelers het hierbij zullen laten of daarentegen financiële compensatie zullen claimen. Evenmin lijkt het uitgesloten dat clubs zich succesvol op de motivering van voormelde uitspraak zullen kunnen beroepen, onder meer wanneer ze puntenverlies zouden lijden tegen een andere club die naderhand lopende het seizoen de boeken dient neer te leggen of lastens welke de betrokkenheid bij verdachte wedstrijden wordt bewezen… Een overdosis aan gemiste kansen lijkt hierbij denkbaar…

Het staat hoe dan ook vast dat het laatste woord over voormelde uitspraak van het Beroepscomité van de Koninklijke Belgische Voetbalband, waarvan de inhoud in bijlage, nog lang niet gezegd is…

Voor meer informatie kunt U steeds vrijblijvend het departement “Sportrecht” van onze associatie contacteren.

Dit artikel is ook verschenen in Support Magazine nr. 5 (2012).

x
Wij gebruiken Cookies op deze website om uw gebruik te vergemakkelijken. Meer informatie vind je in onze cookiepolicy en privacy policy. Door verder te surfen, gaat u hiermee akkoord. Ok