Wednesday 31 October 2012

In de kijker: Mede-eigendom

Het appartementsrecht blijft voortdurend in beweging.

Wegens de beperkte hoeveelheid beschikbare bouwgrond zijn appartementsgebouwen in de laatste kwarteeuw als paddestoelen uit de grond gerezen. België telt inmiddels naar schatting 1.200.000 appartementen, waarin ongeveer een derde van de bevolking gehuisvest is.

Mensen leven aldus noodgedwongen steeds dichter naast, doch ook boven en onder elkaar op een beperkte ruimte, hetgeen niet alleen heeft geleid tot steviger nabuurschaprelaties, doch onvermijdelijk ook tot wrevel en conflicten. De wetgever kon onmogelijk blind blijven voor deze evolutie.

In de wet van 30 juni 1994 werd voor het eerst een globale regeling inzake appartementsmede-eigendom uitgewerkt. Na anderhalf decennium bleek deze wet evenwel reeds aan fundamentele reparatie toe. De praktijk leerde dat het beheer van de gemene delen van appartementsgebouwen, waarin iedere mede-eigenaar gerechtigd is, vaak spaak liep: mede-eigenaars konden kennelijk moeilijk worden gemotiveerd om deel te nemen aan algemene vergaderingen, terwijl de uitvoering van de beslissingen ervan door de syndicus wel eens te wensen overliet…

Met de wet van 2 juni 2010 heeft de wetgever gepoogd tegemoet te komen aan de noden van de praktijk. De bestaande regeling onderging een aantal ingrijpende wijzigingen die moeten toelaten de betrokkenheid en de solidariteit van de mede-eigenaars te bevorderen, enerzijds, en de transparantie en het pragmatisme van het appartementsbeheer door de syndicus te verbeteren, anderzijds. Tegen uiterlijk 1 september 2013 dient een aan deze nieuwe wet aangepaste versie van de basisakte, het reglement van mede-eigendom en het huishoudelijk reglement door de syndicus ter goedkeuring aan de algemene vergadering te worden voorgelegd.

Op deze nieuwe wetgeving werd door onze associatie ingespeeld met de creatie van een praktijkgroep “Mede-eigendom”, waarin de rol en de daaraan verbonden rechten en plichten van zowel de mede-eigenaars als de syndicus en de relatie tussen deze belangrijke actoren in het dagelijks beheer van een mede-eigendom centraal staan.

Ook in het kader van deze praktijkgroep wordt een “all in-behandeling” nagestreefd: niet alleen worden praktische op maat gesneden adviezen verstrekt en concrete oplossingen gezocht om mogelijke geschillen te voorkomen. Tevens kan bijstand worden verleend naar aanleiding van de voorbereiding en zelfs tijdens het verloop van een algemene vergadering. Uiteraard worden uw belangen eveneens behartigd in het kader van gerechtelijke procedures waartoe het appartementsbeheer aanleiding kan geven en staat deze praktijkgroep ook te uwer beschikking teneinde de basisakte en eventueel aanverwante documenten in overeenstemming te brengen met de nieuwe wet. Een gespecialiseerde, stipte en transparante opvolging van dossiers wordt hierbij verzekerd.

Wenst U meer informatie? Neem dan gerust contact op met Frederiek Baudoncq, hetzij telefonisch (016/22.24.73), hetzij per e-mail.

x
Wij gebruiken Cookies op deze website om uw gebruik te vergemakkelijken. Meer informatie vind je in onze cookiepolicy en privacy policy. Door verder te surfen, gaat u hiermee akkoord. Ok