Partners

Sluit »

Jan Stijns

Bio

Jan Stijns studeerde in 1987 af aan de KU Leuven als master in de rechten. In 2009 behaalde hij een Baccalaureaat wijsbegeerte, eveneens aan de KU Leuven.

Jan trad toe tot het kantoor in 1987. Hij legt zich toe op familiaal vermogensrecht met een bijzondere aandacht voor patrimoniaal recht (onroerend goed) en successieplanning. Daarnaast is hij ook actief op het gebied van bouwrecht en administratief recht.

Offices

Leuven

Philipssite 5/2

3001 Leuven

Tel : +32.16.22.24.73

Fax : +32.16.22.24.82

Senior Associates

Junior Associates

FINANCE & PR

Staff