Partners

Sluit »

Frederiek Baudoncq

Bio

Frederiek Baudoncq is advocaat aan de balie van Leuven sinds 1998.

Gelet op zijn bijzondere interesse voor het procesrecht, legt hij zich sindsdien voornamelijk toe op procesvoering en adviesverlening in het aansprakelijkheidsrecht, goederenrecht (in het bijzonder mede-eigendom) en burgerlijk en commercieel contractenrecht.

Daarnaast is Frederiek (co-)auteur van diverse boeken en tijdschriftartikelen in deze materies en redactielid van diverse wetenschappelijke tijdschriften. Bovendien is hij plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, alsmede arbiter bij CEPANI, het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie. Hij slaagde ook in de beroepsopleiding tot advocaat bij het Hof van Cassatie in burgerlijke en strafzaken.

Offices

Leuven

Philipssite 5/2

3001 Leuven

Tel : +32.16.22.24.73

Fax : +32.16.22.24.82

Publicaties

 

Boeken

 1. B. TILLEMAN en F. BAUDONCQ, Bruikleen, bewaargeving en sekwester, in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Antwerpen, Story – Scientia, 2000, 657 p. (medewerking deel Bruikleen)
 2. F. BAUDONCQ, M. DEBAENE en R. DEKONINCK, De aansprakelijkheid van de syndicus, VIVO, Antwerpen, 2003, 50 p.
 3. B. TILLEMAN en F. BAUDONCQ, Commodat, in Répertoire Notarial, Brussel, Larcier, 2005, 178 p.
 4. F. BAUDONCQ, De aansprakelijkheid van de syndicus, Brussel, Larcier, 2006, 167 p.
 5. F. BAUDONCQ en T. VIAENE, Procedurele aspecten inzake privaatrechtelijke erfdienstbaarheden, Mechelen, Kluwer, 92 p.


Bijdragen in boeken

 1. F. BAUDONCQ en M. DEBAENE, Bespreking van zakenrechtelijke begrippen, in X., Van aanvang tot eindoplevering, Die Keure, Brugge, 2003, 84 p.
 2. F. BAUDONCQ en M. DEBAENE, De afstand van beplantingen, in B. TILLEMAN e.a. (eds.), Zakenrecht. Droits des biens, Brugge, Die Keure, 2005,  221-283.
 3. F. BAUDONCQ, Tenuitvoerlegging lastens de vereniging van mede-eigenaars, in B. TILLEMAN en A. VERBEKE (Eds.), Actualia vermogensrecht, Liber Alumnorum KULAK, Brugge, Die Keure, 2005, 243-262
 4. F. BAUDONCQ en A. LINDERS, ”Advocaat-syndicus”, in E. JANSSENS (ed.), Deontologie juridische beroepen. Advocatuur. Duiding 2015, Brussel, Larcier, 2015, 226-238.


Artikels

 1. F. BAUDONCQ, “De notaris en erfdienstbaarheidswegen”, Not. Fisc. M. 2002, afl. 6-7, 165-187.
 2. F. BAUDONCQ en V. GUFFENS, “Bouwen op andermans grond in het specifieke geval van het concubinaat”, T. Not. 2003, 318-346.
 3. F. BAUDONCQ en R. TIMMERMANS, “Het gebruik van erfdienstbaarheden als juridische vormgeving voor rechtsverhoudingen tussen naburige flatgebouwen“, T.App. 2003, afl. 4, 1-8.
 4. F. BAUDONCQ en K. VANHOVE, “ Combinatie van beperkt zakelijke rechten. Over de interne grenzen van vruchtgebruik, erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden”, Not. Fisc. M. 2004, afl. 2, 135-153.
 5. F. BAUDONCQ en T. VIAENE, ”Procesrechtelijke knelpunten inzake privaatrechtelijke erfdienstbaarheden”, Not. Fisc. M. 2008, 205-240.


Noten

 1. F. BAUDONCQ, “ Is de theorie van hinder uit nabuurschap een bijzondere toepassing van het algemeen rechtsbeginsel dat rechtsmisbruik verbiedt?”, A.J.T. 1999-2000, 640-643.
 2. F. BAUDONCQ, “Omtrent de mogelijkheden van een derde-verkrijger om zijn rechten te beschermen in het kader van een pandverzilvering”, A.J.T. 2000-2001, 819-822.
 3. F. BAUDONCQ en D. STEVENS, “ De verplichtingen van de operatoren van mobiele communicatie”, Computerr. (Ned.) 2002, afl. 4, 233-235.
 4. F. BAUDONCQ en D. STEVENS, “De verwijdering van G.S.M.-antennes op grond van art. 544 B.W.of de groeipijnen van een stralende rechtspraak”, Not. Fisc. M. 2003, afl. 1, 33-36.
 5. F. BAUDONCQ, “Van gsm-manie tot mobilofobie”, T.B.B.R. 2003, 512-517.
 6. F. BAUDONCQ, “De toetsingsnorm bij burenhinder uit overheidswerken”, Not. Fisc. M. 2003, 6 p., 235-238
 7. F. BAUDONCQ, “Dubbele verkoop van goederen”, (noot onder Kh. Hasselt 7 mei 2003), N.J.W. 2004,1126-1130.
 8. F. BAUDONCQ en K. VANHOVE, “Bestuur van groepen van gebouwen”, T.B.O. 2004, 140-145.
 9. F. BAUDONCQ, “De raadgevingsplicht van notarissen ingeval van buiten hun tussenkomst gesloten onderhandse overeenkomsten”, T. Vred. 2006.

Rechtspraakoverzichten

 1. F. BAUDONCQ, Tw. Burenhinder, in X, Jurisprudentie Burgerlijk recht, Brugge,  Die Keure, 2001, 60 p.
 2. F. BAUDONCQ, V. GUFFENS en G. VANDEKERCKHOVE, Tw. Mede-eigendom, in X., Jurisprudentie Burgerlijk Recht, Brugge, Die Keure, 2002, 150 p.  
 3. F. BAUDONCQ, M. DEBAENE en S. SNAET, Tw. Erfdienstbaarheden, in X., Jurisprudentie Burgerlijk Recht, Die Keure, Brugge, 2003, 110 p.


Bijdragen in reeksen

 1. F. BAUDONCQ en T. VIAENE, Procedurele aspecten van privaatrechtelijke erfdienstbaarheden, in X., Het Onroerend Goed in de Praktijk, Mechelen, Kluwer, losbladig, 2009, in press.
 2. F. BAUDONCQ en K. VANHOVE,  Combinatie van beperkt zakelijke rechten. Over de interne grenzen van vruchtgebruik, erfpacht, opstal en erfdienstbaarheden, in X., Het Onroerend Goed in de Praktijk, Mechelen, Kluwer, losbladig, 2009, in press.


Modellen

 1. F. BAUDONCQ, “Bruikleen”, in Bijvoorbeeld. Modellen van het bedrijfsleven, Kluwer Rechtswetenschappen België, 2002, 13 p.
 2. F. BAUDONCQ, “Recht van opstal”, in Bijvoorbeeld. Modellen van het bedrijfsleven, Kluwer Rechtswetenschappen België, 2003, 20 p.
 3. F. BAUDONCQ en A. HOUTHOOFD, “Recht van erfpacht”, in Bijvoorbeeld. Modellen van het bedrijfsleven, Kluwer Rechtswetenschappen België, 2008, 45 p.

Senior Associates

Junior Associates

FINANCE & PR

Staff

x
Wij gebruiken Cookies op deze website om uw gebruik te vergemakkelijken. Meer informatie vind je in onze cookiepolicy en privacy policy. Door verder te surfen, gaat u hiermee akkoord. Ok