Partners

Senior Associates

Junior Associates

Sluit »

Barbara De Greve

Bio

Barbara De Greve (1993°) studeerde in 2016 af aan de KU Leuven als master in de rechten.

Gedurende haar masterjaren legde zij zich vooral toe op privaatrechtelijke en strafrechtelijke materies. Zij schreef haar masterscriptie over de uitsluiting van het onrechtmatig bewijs in strafzaken en de toetsing daarvan aan artikel 6 van het Europees Verdrag over de Rechten van de Mens. Tijdens haar studies liep zij stage bij het vredegerecht te Antwerpen.

Na de opleiding startte Barbara haar stage als advocaat bij het kantoor Nelissen Grade en maakt zodoende sinds 2016 deel uit van de balie te Leuven.

Vanuit haar bijzondere interesse voor het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht bestaat haar opdracht uit bijstand en adviesverlening bij het opstarten van procedures in schadedossiers van alle aard.

Offices

Leuven

Philipssite 5/2

3001 Leuven

Tel : +32.16.22.24.73

Fax : +32.16.22.24.82

FINANCE & PR

Staff