Sportrecht

In sport wil men maar een ding: de beste zijn.

Dit geldt net zo zeer voor de advocaten van deze expertisegroep die uiterst deskundig de belangen behartigen van talrijke topsporters, teams en clubs in diverse sporttakken (autosport, voetbal, basket, tafeltennis, tennis, jumping, volleybal, zeilen ...). Soms kunnen deze belangen van sporters en clubs zelfs diametraal tegenover elkaar staan.

Of sport nu beoefend wordt in amateurverband of op professioneel niveau, steeds geldt dat ze aan een pak regels en wetten - regionale als federale, nationale en internationale – is gebonden.

Wij treden op voor alle mogelijke spelers uit de sportwereld: topsportbeoefenaars, amateurs, sportmakelaars, sportclubs, sportfederaties en ook de overheid.

Door een proactieve aanpak trachten we zo veel als mogelijk geschillen te vermijden. Daarom kijken we ook verder dan het loutere sportrecht (vermogensbeheer, fiscale adviezen, arbeidsrecht, oprichting van vennootschappen,...) om de soms complexe relaties van de professionele sportwereld (met sponsors, media,...) zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Alle leden van het team sportrecht combineren hun passie voor sport met een verbetenheid en deskundigheid in hun vak en zorgen voor een totale juridische omkadering zodat sporters, teams en clubs kunnen focussen op dat ene ding … de beste zijn!

Diensten

Amateursport

Niet alleen de professionele sporter maar ook diegene voor wie het sportgebeuren een hobby is, kan bij ons terecht. Vele sportfederaties beschermen hun amateursporters op heden vaak niet of onvoldoende waardoor professionele bijstand ook voor de amateursporter een wereld van verschil kan maken. 

Doping

De strijd tegen dopinggebruik in de sport wordt steeds belangrijker voor de nationale en internationale sportautoriteiten. Individuele sporters en clubs maar ook geneesheren en verzorgers kunnen misdrijven begaan die onder de dopingwetgeving vallen en hiervoor vervolgd worden.

Niet enkel behandelt ons kantoor in dergelijke zaken de tuchtrechtelijke procedure voor de bevoegde sportautoriteiten; dankzij een uitstekende samenwerking met de expertisegroep strafrecht & fraude worden onze cliënten ook bij een eventuele strafrechtelijke vervolging bijgestaan.

 

Fiscaal statuut van de sportbeoefenaar

De beroepsinkomsten van bezoldigde sportbeoefenaars vallen onder een aangepast fiscaal statuut. Hoewel deze speciaal daarvoor voorziene regels de inkomsten van sportbeoefenaars aan een gunstig tarief onderwerpen, is de wetgeving hieromtrent vaak ingewikkeld en zijn er veel  uitzonderingen aan gekoppeld.

Wij verstrekken dan ook uitgebreide adviezen om de inkomsten van sportbeoefenaars fiscaal te optimaliseren. 

 

Procedurele bijstand in sportzaken

Bijstand en verdediging voor verschillende autoriteiten, o.a.:

 • sportrechtbanken (nationaal en internationaal);
 • sportautoriteiten (nationaal en internationaal);
 • sportarbitrage (bv. het Belgisch Arbitragehof voor de Sport);
 • burgerlijke rechtbanken;
 • handelsrechtbanken;
 • arbeidsrechtbanken;
 • strafrechtbanken;
 • … 

Sponsoring

Vele sporters kunnen enkel overleven bij de gratie van sponsors. De afspraken tussen de sponsors en sportbeoefenaars moeten dan ook in goede contracten worden vastgelegd. Dankzij de  samenwerking tussen onze verschillende expertisegroepen trachten we de rechten van sporters maximaal te beschermen.

 

Statuut van de sportbeoefenaar

Het statuut van de sportbeoefenaar wordt geregeld op verschillende niveaus. Deze verschillende regelgevingen zijn niet altijd op elkaar afgestemd en veroorzaken daardoor verwarring. Nochtans kan de niet correcte toepassing van een bepaald statuut zware sociaalrechtelijke implicaties hebben.

Samen met de expertisegroep arbeids- en sociaal recht worden er adviezen verstrekt omtrent deze verschillende statuten en worden procedures voor de arbeidsgerechten begeleid.

Transfers

De regelgeving met betrekking tot transfers wordt steeds ingewikkelder: niet alleen bestaan er reglementen en procedures op nationaal vlak, ook de overkoepelende internationale sportorganisaties vaardigen bepaalde regels uit die zo nu en dan moeilijk te verzoenen zijn met bepaalde nationale reglementen. Daarenboven dient ook rekening gehouden te worden met de rechtspraak van nationale en internationale organen die niet steeds op één lijn zit.

De expertisegroep sportrecht helpt zowel clubs, professionele sporters en amateursporters het bos door de bomen te zien en begeleidt hen bij nationale en internationale transfers in verschillende sporttakken. 

Tuchtprocedures in sportrecht

Begeleiden van procedures wegens beweerde tuchtrechterlijke inbreuken voor allerhande tuchtoverheden, o.a.:

 • de provinciale Comités, het Sportcomité en de Beroepscomité van de KBVB - URBSFA;
 • de Tuchtraad van de Vlaamse Basketballiga;
 • de Tuchtcommissies van de Koninklijke Belgische Zwembond;

Quicklinks & downloads

x
Wij gebruiken Cookies op deze website om uw gebruik te vergemakkelijken. Meer informatie vind je in onze cookiepolicy en privacy policy. Door verder te surfen, gaat u hiermee akkoord. Ok