Bouwrecht

Het bouwrecht omvat de rechtsregels om de bouwprocessen en heel wat aspecten die hiermee verwant zijn te regelen en waarborgen.

De advocaten van deze werkgroep verlenen hun advies en bijstand aan bouwheren, aannemers, architecten, promotoren, fabrikanten, verkopers van bouwmaterialen, meetkundige schatters, ingenieurs-raadgevers, studiebureaus, vastgoedmakelaars, controle-organismen, verzekeraars (o.a. ABR), overheden, e.d.m.

Een greep uit de diversiteit aan behandelde onderwerpen vindt u hier:

 • aankoop/verkoop, oprichting van onroerend goed;
 • aanneming;
 • koop op plan;
 • eigendom, vruchtgebruik, bezit, opstal, erfpacht;
 • (beheer van) mede-eigendom;
 • huur, pacht;
 • financiering van onroerend goed projecten;
 • onroerende leasing;
 • vastgoedcertificaten;
 • hypotheek;
 • aanbesteding en toewijzing;
 • onteigening; 
 • deskundigen onderzoek;
 • contracten: architectenovereenkomst, beheersmandaat, verkoopsmandaat, vastgoedbemiddeling, veiligheidscoördinatie.

Diensten

Geschillen inzake bouwrecht

Soms zijn problemen niet te voorzien of doen zij zich pas voor na geruime tijd. Door de vele procedureregels is de bijstand van een advocaat in deze gevallen onontbeerlijk. Onze werkgroep bouwrecht steunt op haar brede ervaring om u doorheen deze procedure te begeleiden:

 • verlenen van bijstand na vaststelling bouwgebreken
 • opstellen van ingebrekestellingen
 • vorderen van onbetaalde facturen en ereloonstaten
 • onderhandelingen en minnelijke regelingen
 • initiëren van en bijstand tijdens minnelijke onderhandelingen of gerechtelijke procedures
 • organiseren van en bijstand tijdens minnelijke of gerechtelijke expertises
 • bijstand voor buitengerechtelijke instellingen (Verzoeningscommissie Bouw, Overkoepelende Arbitrageraad, …)
 • ...

Preventie- en adviesverlening inzake bouwrecht

Wij trachten steeds preventieve begeleiding te bieden opdat geschillen kunnen vermeden worden:

 • advies over uiteenlopende problematieken
 • opstellen en controleren van contracten (architectenovereenkomst, aannemingsovereenkomst, opstalovereenkomst, verkoopsovereenkomst,…)
 • bijstand bij uitvoering van werken, opleveringen en controleren van afrekeningen
 • bijstand en advies in gunningprocedures inzake overheidsaanbestedingen alsook het voeren van procedures (o.a. bij miskenning van de gunningvoorwaarden)
 • bijstand bij aanvragen (bodemattesten, stedenbouwkundige vergunningen,…) en beroepsprocedures
 • ...

Quicklinks & downloads

x
Wij gebruiken Cookies op deze website om uw gebruik te vergemakkelijken. Meer informatie vind je in onze cookiepolicy en privacy policy. Door verder te surfen, gaat u hiermee akkoord. Ok