NG image
NG image
NG image

< Meer nieuws

Nalatenschappen

Successieplanning hoeft niet duur of ingewikkeld te zijn

Na een overlijden kunnen er tal van moeilijkheden ontstaan bij de vereffening en verdeling van uw nalatenschap. Uiteraard kunnen wij uw erfgenamen alsdan bijstaan om tot een minnelijke oplossing te komen of in het kader van een eventuele gerechtelijke procedure.

Maar vaak dient het evenwel niet zo ver te komen en kunnen deze moeilijkheden worden vermeden door aan succesieplanning te doen. Mogelijks denkt u dat dit ingewikkeld is en veel kosten met zich meebrengt. Dit is niet het geval.

Het is ook een misvatting dat hier steeds een notaris aan te pas dient te komen. In een eerste stap kunnen wij als gespecialiseerde advocaten in de materie u met raad en daad bijstaan om op een efficiënte en goedkope manier aan successieplanning te doen en zo betwistingen in de toekomst tussen uw erfgenamen vermijden.

Op de dag van vandaag zijn hiervoor verschillende tools ter beschikking, niet alleen om uw successieplanning fiscaalrechtelijk te optimaliseren maar ook op burgerrechtelijk vlak.

In eerste instantie kan u kosteloos en zonder tussenkomst van een notaris een testament maken waarin u opneemt hoe uw vermogen dient te worden verdeeld na uw overlijden. Wij kunnen u uitleggen hoe dit praktisch in zijn werk gaat en hoe u dit op de best mogelijke manier kan doen rekening houdende met de geldende regelgeving.

In tweede instantie kan met de opmaak van een huwelijkscontract of een wijziging van uw huwelijkscontract één en ander optimaal worden geregeld. Ook hierin kunnen wij u adviseren en begeleiden alvorens u een notaris dient te raadplegen.

In derde instantie is het sedert 1 september 2018 ook mogelijk om een volledige erfovereenkomst te sluiten over de verdeling van uw erfenis.

Los daarvan bestaan er nog verschillende andere manieren om voor uw overlijden aan vermogensplanning te doen, zoals o.a. door schenkingen, door de opmaak van een onderhoudsovereenkomst of bepaal door een zorgvolmacht wat er met u op uw oude dag gebeurt.

Al deze mogelijkheden worden door ons samen met u bekeken en wij trachten vervolgens samen met u een oplossing op maat uit te werken.

U kan ons telefonisch contacteren om een afspraak te beleggen of per e-mail uw vragen tot ons richten.

Een eerste advies is steeds kosteloos en vrijblijvend. Aarzel dus niet om ons te contacteren voor verdere vragen en/of inlichtingen: jan.stijns@nelissengrade.com