NG image
NG image
NG image

< Meer nieuws

Fiscaal recht

De oorsprong van uw kapitaal ? Een onvermijdbare vraag.

Het kluwen aan regelgeving, het nieuwe (fiscale) integriteitsbeleid en de financiële deontologie leiden ertoe dat uw bankier de komende jaren meer en meer vragen zal stellen over uw kapitaal uit binnen- en buitenland. Welke is de herkomst ervan ? Is het een erfenis, een schenking of heeft u de gelden zelf verdiend ? Heeft u in al die gevallen steeds de juiste fiscaliteit ondergaan ?

Deze vragen zullen in eerste instantie wenkbrauwen doen fronsen. U had deze vragen misschien eerder verwacht van uw fiscale controleur.

Welnu, de essentie van het verhaal is terug te brengen naar artikel 505 van het Strafwetboek, dat het witwassen van geld reeds decenia geleden strafbaar heeft gesteld. Maar er is ook de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld. Niet enkel zware criminele handelingen worden geviseerd zoals oplichting, drug- en wapenhandel, mensenhandel, enzovoort…, maar ook de fiscale fraude wordt hiermee beoogd en in het verlengde eventuele fiscale ‘vergetelheden’.

Dit alles maakt dat niet enkel de fiscus u fiscale vragen zal stellen, maar ook uw vermogensbeheerder.

Wordt u geconfronteerd met dergelijke vragen, dan adviseren wij u om dit au serieux te nemen en u te laten bijstaan door een expert.

Ons kantoor is gespecialiseerd in :
- Compliance onderzoek van uw Belgisch of buitenlands kapitaal,
- Regularisatie aanvragen om fiscale zonden en vergetelheden recht te zetten,
- Begeleiding bij de repatriering van uw buitenlandse gelden op rekening of levensverzekeringscontracten.

Samen kunnen wij zoeken naar een passende oplossing.

Voor meer informatie kunt u steeds vrijblijvend contact opnemen met mrs. Karen Niesten en Alexis Lefebvre (karen.niesten@nelissengrade.com en alexis.lefebvre@nelissengrade.com).